CV Michael van der Vlis
http://www.informatieweb.nl/aloha/aanhef/cv.htm

1944-1961: Geboren op 6 mei 1944 te Voorburg (ZH). Na een zwerverige jeugd (diverse plekken in Z-Amerika, IndonesiŽ, Nederland) vestigde ik mij op mijn 17e in Amsterdam, met HBS-B op zak.

1961-1968: Studie economie, Universiteit van Amsterdam. Accenten: Econometrie, Openbare FinanciŽn. Daarnaast veel tijd besteed aan literatuur, kunst, 'maatschappij', e.d.

1968-1969: Militaire dienst: 'wetenschappelijke' taken op het front van statistische analyses. Weinig werkdruk dus veel uitvinderij op de beschikbare computer (Toen: nederlands grootste. Maar die kon maar een klein beetje van wat een PC tegenwoordig kan).

1970-1978: Wetenschappelijk medewerker Econometrie, Universiteit van Amsterdam. Vooral onderzoekswerk (o.a. rapport aan Verkeer & Waterstaat over de aard van de beleidsmaatregelen die het autobezit zouden kunnen beÔnvloeden). Daarnaast ook onderwijstaken en bestuurlijk werk. In mijn vrije tijd: buurt- en partijactivist (focus: zie 1974-1978), computerprogramma's maken.

1974-1978: Gemeenteraadslid Amsterdam, PvdA.
Ruimt. Ordening, Stadsvernieuwing, Verkeer
Bestuursorganisatie, FinanciŽn, Economie
Voornaamste trotsen: naar een 'compacte' stad en bewonersgerichte stadsvernieuwing, we gaan 'stadsdelen' proberen, naar een nieuwe aanpak van de financiŽle besturing. Veel intermenselijke ervaring opgedaan in deze politiek zeer roerige periode.


korte cv

Jeugd
Studie Economie
Militaire Dienst
Wetenschapper Econometrie
Gemeenteraadslid
Wethouder Amsterdam
Bij KPN Telecom
Informatieweb

1978-1990: Wethouder van Amsterdam
Ruimtelijke Ordening, Aanvullende Woningbouw (o.a. verdichtingsprogramma), Grote Projecten (IJ-oevers, Oostelijk Havengebied, Teleport, IJburg, Schiphollijn, Ringweg, Piet Heintunnel, e.d), aanverwanten.
Verkeer en Vervoer, Vervoerbedrijf, Parkeerbeheer, bijbehoren. Daar hoorde ťťn periode ook (onderhoud) Wegen bij.
Tijdens een (ivm 'stadsdelen': zeer spannend) interregnum: Bestuursorganisatie.
De laatste periode ook Bestuursinformatie: een verzameling van Info/Telematica, Stadsdeelzaken, Automatisering en Statistiek.

Voornaamste trotsen (meestal eerstverantwoordelijke, soms '2e man'): 'compacte' en emancipatoire stad (structuur- en bestemmingsplannen), 'aanvullende' woningbouw (tienduizenden woningen extra 'in' en 'aan' de stad), 'grote projecten' (Oostelijk Havengebied, Nieuw-Sloten, Teleport, Ringspoorlijn, Ringweg, begin van IJburg) en de bewoners-gerichte (ook: compacte) stadsvernieuwing. De stadsdelen kwamen er, de wijziging van de financiŽle besturing ook, greep op de parkeerchaos (het amsterdamse parkeerbeheer), veel extra (kleinschalige) maatregelen voor de fiets, uitbreiding (snel)tramnet, telematicastimulering.
Voornaamste frustratie: Onbestuurbaarheid van het Vervoerbedrijf.

1991-99: Werkzaam bij KPN Telecom. Achtereenvolgens verantwoordelijk voor:
Maatschappelijke Strategie: telecomse contacten met de politiek en diverse maatschappelijke organisaties, projecten als Muntpas (voorloper Chipper/Chipknip).
Kwaliteit: Onderzoeken naar externe en interne 'klanttevredenheid', benchmarking. Aanzwengelen en monitoren van acties naar aanleiding daarvan.
Programma Personeelssterkte (eufemisme voor afslanking van de staande organisatie: 6000 minder, op nette wijze). En o.a. de oprichting van TeleMaat, het eerste grote bedrijfsinterne detacheringsbedrijf ('een vaste baan in tijdelijk werk').
Voorrang Voor Verkoop: interne headhunterij voor (de opleiding tot) verkoper.
Opzetten van de commerciŽle organisatie m.b.t 'Telecom en de verhuizende klant': Samenwerking tussen KPN en bouwende partijen (ontwikkelaars, gemeenten).

Diverse nevenactiviteiten (projecten) op het strategische, innovatieve en organisatorische vlak (vooral zaken waar een 'gewone' KPNer zijn vingers niet aan durfde te branden). Ik heb vaak de rol gespeeld van 'interne consultant'.
Vrije tijd: PvdA, Computerprogrammatuur, Webtechnologie, Internet.

Mei '99-heden: Informatieweb bv. Adviesbedrijf, vooral gericht op (de raakvlakken van) lokaal bestuur, stedelijke ontwikkeling en infrastructuur, webtechnologie. Enkele projecten:
Glas-naar-de-meterkast. Adviezen aan Amsterdam, Den Bosch, Stadsdeel Noord over publieke glasvezel-infrastructuur. In Amsterdam is Informatieweb nog steeds stevig betrokken bij de ontwikkelingen.
Kennisstad Cyburg. Eindhoven kreeg de titel Kenniswijk, Amsterdam ging onder de naam Cyburg verder. Informatieweb was de drijvende kracht, initieerde een groot aantal deelprojecten. Rol: initiator, netwerker, strateeg.
Zorg in IJburg. Visievorming tbv zorgverzekeraar: in IJburg zal de zorg openbaar worden aanbesteed. Hoe ziet de zorgvoorziening er in een ICT-intensieve samenleving uit en wat is daar qua aanbestedingsvoorwaarden voor nodig.
Willem Feek. Interactieve beleidsvorming mbv het internet. 'Willem Feek' is een prototype-site voor een meedoende beleidsambtenaar. In het verlengde daarvan: projecten voor interactieve beleidsvorming.
Adviezen aan een automatiseringsbedrijf op de overheidsmarkt. Het advieswerk is strategisch van aard en betreft besturing en organisatie, het kwaliteitsbeleid, de relatie met de klant, de ontwikkeling van de markt, de bijbehorende heroriëntatie en herinrichting van de organisatie. Met de bijbehorende hand- en spandiensten.
Obadok. De nieuwe hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan het Oosterdok. Advies over de betekenis voor de stad van een functie op een plek.

Vrijwilligerswerk:
Landelijk voorzitter van Reizigersvereniging ROVER
Voorzitter van de Bestuurskring Amsterdamse Regio van de PvdA

Michael van der Vlis, Lamonggracht 20, 1019 RE Amsterdam Tel: 020-4193125, Email: info@informatieweb.nl